Jak działa magazyn czasowego składowania?

Jak działa magazyn czasowego składowania?

Import towarów spoza Unii Europejskiej wiąże się z licznymi formalnościami. Trzeba m.in. opłacić stosowne cło. Warto wiedzieć, że pewne kwestie formalne da się przesunąć w czasie jeśli ładunek trafi do magazynu czasowego składowania. Czym jest to rozwiązanie i jak ono dokładnie działa? Przeczytaj artykuł, by się tego dowiedzieć!

Czym jest magazyn czasowego składowania?

To rodzaj składu, gdzie można przez określony czas magazynować ładunek sprowadzony spoza UE. Magazyn czasowego składowania umożliwia odsunięcie w czasie opłaty cła, ale i – jeśli np. w dokumentacji pojawiły się jakieś nieprawidłowości lub braki, uzupełnienie ich. Aby towar został w nim umieszczony, należy spełnić określone warunki. Samo składowanie również nie jest bezterminowe.

Co trzeba zrobić, aby umieścić w nim swoje towary?

Wpierw należy złożyć w urzędzie celnym deklarację czasowego składowania. W dokumencie tym zawiera się informacje dotyczące sprowadzonego towaru, w tym m.in., jakiego typu są to artykuły, jaka jest ich ilość i wartość, skąd pochodzą, a także dokąd mają trafić.

Jak długo można składować w nim ładunek?

Według obowiązujących zasad ładunek trafiający na magazyn czasowego składowania może być w nim przechowywany maksymalnie przez 90 dni. To okres, kiedy należy dokonać korekt w złożonych zaświadczeniach, fakturach etc. Trzeba również dostarczyć zgłoszenie celne, w którym importer określa, co planuje zrobić z ładunkiem, czyli np. wwieźć go do UE lub wywieźć poza granice Unii czy też poddać innemu procedowaniu celnemu.

Co się stanie jeśli określone warunki nie zostaną spełnione?

Jeśli formalności nie zostaną spełnione w określonym czasie, wówczas towar zostanie poddany konfiskacie przez urząd celny. Ten następnie albo go sprzeda w ramach licytacji, albo zniszczy. Dodatkowo importer może zostać ukarany grzywną lub więzieniem. Dlatego, jeśli importujesz produkty spoza UE, upewnij się, że dopełnisz wszelkich formalności!