Dotacje unijne — kto może je otrzymać?

Fundusze unijne to forma wsparcia finansowego, z którego mogą skorzystać mikro, małe i średnie firmy, a także osoby planujące założenie działalności. Pieniądze są przyznawane na realizację określonego projektu — po złożeniu odpowiedniego wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o środki pochodzące z UE.

Jak złożyć wniosek o dotację unijną?

W pierwszej kolejności wnioskodawca powinien dokładnie określić cel, jaki chce zrealizować poprzez pozyskanie dodatkowego dofinansowania. Może to być m.in. zakup niezbędnego sprzętu, stworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych lub matek czy inwestycję w nowy projekt badawczy. Kolejny krok to zapoznanie się z rynkowymi programami i wybranie najlepiej pasującego do wcześniejszych założeń projektowych. 

Przedsiębiorca musi wypełnić wniosek oraz dostarczyć sporo innych dokumentów, takich jak m.in.:

  • biznesplan,
  • sprawozdania finansowe,
  • strategia rozwojowa,
  • szczegółowy opis celu projektu wraz z listą generowanych kosztów,
  • harmonogram realizacji projektu.

Kto może skorzystać z funduszy unijnych?

Przyznawane z UE fundusze to środki oferowane niemal każdemu pełnoletniemu obywatelowi, który spełni określone warunki. Oferta funduszy pochodzących z Unii Europejskiej jest skierowana do:

  • osób fizycznych,
  • małych i średnich przedsiębiorstw,
  • rolników,
  • organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego (pod warunkiem prowadzenie niezarobkowej działalności). 

Dotacje unijne mogą zostać wykorzystane w przeróżnych branżach i dziedzinach. Najważniejsze, aby wybrać odpowiedni program, wpasowujący się w rodzaj planowanej inwestycji. Każdy region ma nieco inny zakres dotacji oraz pulę do rozdysponowania. 

Wady i zalety dotacji z UE

Każda metoda pozyskania dodatkowych pieniędzy, w tym również otrzymanie funduszy z unijnego budżetu, ma swoje zalety oraz wady. Dla większości przedsiębiorców to szansa na podwyższenie konkurencyjności czy wejście na zagraniczne rynki. Należy jednak przestrzegać wszystkich procedur, ponieważ w innym wypadku firma może utracić prawo do dotacji.